PONOVNO OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA

Vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in želite vozniško dovoljenje ponovno pridobiti? Spodaj si preberite postopek za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. Glede na razlog zakaj vam je bilo vozniško dovoljenje odvzeto je postopek nato drugačen. V nekaterih primerih je npr. potreben obisk psihosocialnih delavnic v drugih ne.

Za brisanje kazenskih točk in več informacij o brisanju kazenskih točk si poglejte stran Varna Vožnja – Link

Odvzem vozniškega dovoljenja

Vozniki, katerim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo opraviti ponovno vozniški izpit po naslednjem postopku:

  1. Opraviti zdravniški pregled v pooblaščenih zdravstvenih domovih.
  2. Dodatno usposabljanje Varne vožnje s psihosocialnimi delavnicami ( potrdilo ne sme biti starejše kot 3 mesece),
  3. Teoretični izpit na izpitnem centru,
  4. Opraviti praktični program usposabljanja v šoli vožnje, ki je predpisan minimalno 20 ur vožnje,
  5. Izpit pred komisijo na izpitnem centru.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Z novelo zakona o prekrških je bil uveden institut začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, katerega namen je takojšnja odstranitev nevarnih voznikov s ceste.
Gre za primere najhujših kršitev pravil v cestnem prometu, za katere je predpisana kazen 18 kazenskih točk oz. 7 kazenskih točk pri vozniku začetniku, zaradi katere se mu po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

PAKET POVRATNIK

Najbolj ugoden paket le za povratnike.
959
  • 22 ur vožnje
  • Tečaj CPP
  • Kartonček vožnje
  • Vpisnina
  • Pomoč pri pridobivanju vozniškega dovoljenja
UGODNO
zapisovanje karton voznje ocenjevanje voznje b kategorija ponovno opravljanje vozniskega izpita